Yıldız, B. B., Çelikceken, T. S., & Gülper, M. (2022). Okul Yöneticilerinin Duygusal ve Sosyal Zekâları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 233–251. https://doi.org/10.33308/26674874.2022361372