(1)
Canpolat, S.; Ural, A. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Disiplinsel İktidar Süreci Açısından Çözümlenmesi. YED 2024, 38, 171-183.