(1)
Aydın, E.; Ünsever, O. Erken Çocuklukta Üstbilişin Doğası, Desteklenmesi Ve Değerlendirilmesi. YED 2024, 38, 482-500.