(1)
Akgündüz, D.; Akpınar, B. C. Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen Ve Veli Açısından Değerlendirilmesi. YED 2018, 32, 1-26.