(1)
Tural Sönmez, M. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönlendirme Açısından İncelenmesi. YED 2024, 38, 284-306.