(1)
Balıkçı, A. Okul Müdürlerinin Etik Davranışları Ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YED 2022, 36, 610-626.