(1)
Yıldız, B. B.; Çelikceken, T. S.; Gülper, M. Okul Yöneticilerinin Duygusal Ve Sosyal Zekâları Ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YED 2022, 36, 233-251.