Bozkuş, Kıvanç, ve Mehmet Karacabey. FATİH Projesi Ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 1 (Mart 22, 2019): 17-32. Erişim Ekim 19, 2019. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/91.