Bağlıbel, Murat, ve Mustafa Samancıoğlu. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 1 (Mart 22, 2019): 47-68. Erişim Ekim 19, 2019. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/88.