Özkan, Umut. Devamsızlık Ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler Ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim 32, no. 2 (Aralık 11, 2018): 53-70. Erişim Ağustos 11, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/80.