Yetgin, Osman, ve Ahmet Kara. Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 32, no. 2 (Aralık 11, 2018): 16-27. Erişim Ağustos 11, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/77.