Emre Müezzin, Ece, ve Alim Kaya. Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim 32, no. 1 (Ağustos 9, 2018): 69-90. Erişim Ağustos 12, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72.