Erbay, Ayhan, ve Ş. Güliz Kolburan. Riskli Ergen Davranışlarında Anne-Baba Eğitim Düzeyleri İle Okul Sistemi Dışında Kalmanın Etkileri. Yaşadıkça Eğitim 32, no. 1 (Ağustos 9, 2018): 27-44. Erişim Ağustos 11, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/70.