Değirmenci, Gizem, ve Duyan Mağden. Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 31, no. 2 (Aralık 8, 2017): 1-10. Erişim Ağustos 6, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64.