Akalın, Nahide, ve Azamat Akbarov. İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı. Yaşadıkça Eğitim 29, no. 2 (Aralık 8, 2015): 11-24. Erişim Ağustos 6, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/41.