Yıldız, Hicran, ve Derya Can. İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözme Performansı Üzerinde Anlamsal Tutarlılık Etkisi. Yaşadıkça Eğitim 34, no. 2 (Eylül 4, 2020): 406-425. Erişim Ekim 22, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/198.