Aslan, Berna, Çağlayan Dinçer, ve Ayşe Gönül Akçamete. Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracının (MEBDA) Geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim 34, no. 1 (Mart 15, 2020): 168-185. Erişim Kasım 26, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/160.