Toprak, Ziya, ve Sevgi Çetiner Bacak. Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri Ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 306-317. Erişim Temmuz 14, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/133.