Kozikoğlu, Ishak, ve Kader Camuşcu. Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları Ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 187-201. Erişim Temmuz 14, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/132.