Gündüz, Gülten Feryal. Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 275-305. Erişim Temmuz 16, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/129.