Kaplan, Gamze, ve Veysel Aksoy. Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 169-186. Erişim Temmuz 14, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/126.