Karslı Çalamak, Elif, ve Ersoy Erdemir. Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocuklar Ve Aileleri: Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 216-246. Erişim Temmuz 13, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/119.