Çelik, Ali, ve Sultan Bilge Keskinkılıç Kara. Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 333-356. Erişim Temmuz 16, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/118.