Kayhan, Nilay, ve Gönül Akçamete. Bir Öğretim Yapan Bir Gözlemci Modelinin Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerine Etkisi. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 151-168. Erişim Temmuz 10, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/117.