Alabay, Erhan, ve Sevcan Yağan Güder. Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi Ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim 33, no. 2 (Eylül 19, 2019): 247-261. Erişim Temmuz 14, 2020. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/102.