Taşkın, P. Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim Ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 1, Mar. 2019, ss. 85-99, doi:10.33308/26674874.201933194.