Bağlıbel, M., ve M. Samancıoğlu. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 1, Mar. 2019, ss. 47-68, doi:10.33308/26674874.201933188.