Özkan, U. Devamsızlık Ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler Ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, C. 32, sy 2, Dec. 2018, ss. 53-70, http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/80.