Emre Müezzin, E., ve A. Kaya. Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, C. 32, sy 1, Aug. 2018, ss. 69-90, http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72.