Değirmenci, G., ve D. Mağden. Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, C. 31, sy 2, Dec. 2017, ss. 1-10, http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64.