Kaplan, İzzet. Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, C. 30, sy 1, May 2016, ss. 43-60, http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/48.