Şimşek, M. Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, C. 30, sy 1, May 2016, ss. 21-30, http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/46.