Çobanoğlu, N. İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik Ve İş Doyumunun Yenilikçilik Ile İlişkisi. Yaşadıkça Eğitim, C. 35, sy 2, Sept. 2021, ss. 696-14, doi:10.33308/26674874.2021352330.