Giren, S. Anasınıfı Öğretmenleri Ve İlkokul Yöneticilerinin 4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Yansımalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, C. 35, sy 2, Sept. 2021, ss. 733-57, doi:10.33308/26674874.2021352324.