Gümrükçü Bilgici, B., ve N. Ünver. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, C. 35, sy 2, Sept. 2021, ss. 580-93, doi:10.33308/26674874.2021352317.