Satıcı, B. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik Ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. Yaşadıkça Eğitim, C. 34, sy 1, Mar. 2020, ss. 28-41, doi:10.33308/26674874.2020341142.