Toprak, Z., ve S. Çetiner Bacak. Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri Ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 306-17, doi:10.33308/26674874.2019332133.