Kozikoğlu, I., ve K. Camuşcu. Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları Ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 187-01, doi:10.33308/26674874.2019332132.