Gündüz, G. F. Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 275-0, doi:10.33308/26674874.2019332129.