Arslan, G., ve A. Tanhan. “Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri Ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmes”i. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 318-32, doi:10.33308/26674874.2019332127.