Kaplan, G., ve V. Aksoy. Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 169-86, doi:10.33308/26674874.2019332126.