Balcı, E. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 262-74, doi:10.33308/26674874.2019332120.