Karslı Çalamak, E., ve E. Erdemir. Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocuklar Ve Aileleri: Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 216-4, doi:10.33308/26674874.2019332119.