Çelik, A., ve S. B. Keskinkılıç Kara. Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 333-56, doi:10.33308/26674874.2019332118.