Metin Peten, D. Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran Ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 121-39, doi:10.33308/26674874.2019332108.