Alabay, E., ve S. Yağan Güder. Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi Ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, C. 33, sy 2, Sept. 2019, ss. 247-61, doi:10.33308/26674874.2019332102.