[1]
M. Arıcı ve A. Tüfekci Akcan, Okul Öncesi Dönemde Anne-Çocuk Birlikte Hikâye Kitabı Okuma Davranışlarının İncelenmesi, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 100-120, Mar. 2019.