[1]
P. Taşkın, Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 85-99, Mar. 2019.