[1]
M. Koç, Sınıf Öğretmenlerinin Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 69-84, Mar. 2019.