[1]
K. Bozkuş ve M. Karacabey, FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?, YED-JEL, c. 33, sy 1, ss. 17-32, Mar. 2019.